0
0
خانم رحیمی

بهاره رحیمی

مدیر دپارتمان خلاقیت مجموعه سازک

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مدیر دپارتمان خلاقیت مجموعه سازک

مدرس دوره های آموزشی خلاقیت محور

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

با سابقه بیش از 3 سال آموزش دوره های خلاقیت محور