دوره پیش نیاز آموزش رباتیک

(ویژه سنین 8 تا 15 سال)

دوره پیش نیاز آموزش خلاقیت

(ویژه سنین 5 تا 7 سال)

راهنمای تهیه دوره ها:

راه های ارتباطی:

دفتر مرکزی: 01333253540 پشتیبانی آنلاین: 09337053578