0
0

درباره ما

درباره آکادمی خلاقیت و مهارت سازک
همگام با پیشرفت های عظیم و سریع علم و صنعت در جهان امروز ، حرکت کشور عزیز ما نیز در عرصه صنعت و تکنولوژی شتاب بیشتری گرفته و سعی می شود با بکارگیری علوم مختلف روز در بخش صنعت ، کمبودها و عقب ماندگی های موجود برطرف شود . زیرا پیشرفت در بخش های گوناگون صنعت،  زمانی حاصل می شود که علوم مرتبط با آن را در اختیار داشته باشیم و نمی توان از نقش موثر دانش در روند شکوفایی صنایع کشور چشم پوشی نمود.  از این رو ، کاملا واضح است که برای تقویت صنایع ، باید افرادی متخصص و آگاه به دانش های گوناگون را تربیت کنیم که این خود وابسته به سرمایه گذاری های کلان در بخش آموزش می باشد . تنها با بها دادن به مدارس و دانشگاه است که یادگیری و تولید بومی علم ، میسر شده و می توان با تخصصی کردن همه علوم ، متخصصانی در سطوح مختلف برای کارهای متنوع در صنعت پرورش داد .

گروه آموزشی سازک مجری برگزاری دوره های آموزشی خلاقیت محور در رشته های رباتیک ، هوش مصنوعی ، الکترونیک ، مهندسی خلاقیت ، شیمی و … سعی در فراهم کردن بستری مناسب به جهت پرورش و شکوفایی خلاقیت و استعداد های کودکان و نوجوانان کشور عزیزمان دارد .